Skip to content

7 Results

 • Cell Phone Permit: Driver's Ed For The Digital Highway

  Cell Phone Permit is an 8 hour interactive comprehensive course that teaches students how to navigate the challenges and opportunities of having a cell phone. *** Permiso de teléfono móvil: Educación del conductor para la autopista digital Los niños aprenden a manejar los retos y las oportunidades de tener un teléfono móvil. *** Oggolaanshaha Teleefoonka Gacanta: Aqoonta Darawalka ee Waddada Aaladaha Casriga ah Caruurtu waxay baranayaan sida looga gudbo caqabadaha iyo fursadaha kujira haysashada teleefoonka gacanta. Register Here! Digital Workbook: $99 Physical Workbook: $129 Register Here! Register Here!
 • Families and Politics Workshop: How to Talk with Loved Ones on the Other Side

  Family relationships are becoming casualties of our toxic political environment. Family members are having nasty political arguments, avoiding each other, and even cutting off lifetime relationships. If you want to preserve important family bonds while still being true to your values and political beliefs, this workshop will offer you insight into why family differences over politics are uniquely challenging. Learn to recognize common roles and strategies for handling differences in a constructive way.
 • Great Decisions

  Join an informative discussion on issues significant to American foreign policy. Each evening features a skilled presenter with expertise in the topic and time allowed for diverse viewpoints, comments and questions. You are encouraged to read, although not required, the Great Decisions briefing book prior to the meeting, available to check out at the Galaxie Library. Free! Open to adults of all ages in all communities! No registration needed but is encouraged. For more information visit www.district196.org/ce or call 651-423-7925.Great Decisions is sponsored locally by District 196 Community Education and Dakota County Library and is coordinated by Global Minnesota, www.globalminnesota.org. Location: Galaxie Library, 14955 Galaxie Avenue, Apple Valley or online Dates: October 4, 18, November 1 and 15 Time: 6-7:30pm Topics Include (dates vary on speaker availability): Changing Demographics Industrial Policy Outer Space Myanmar and ASEAN
 • LIKE Screening

  Explore the impact of social media on our lives. See LIKE, an IndieFlix original documentary. Technology is a tool. It’s here to stay and social platforms are a place to connect, share and care, but what’s really happening? Are we addicted? How do we stop? Where do we start? What do we need to know? By understanding the effects of technology and social media on the brain, on our lives and on our civilization, we can learn how to navigate it more safely together. The goal of this film is to inspire people of all ages, especially kids, to self regulate. It’s not about blame. It’s about looking in the mirror and empowering ourselves to create balance in our lives and to learn to be there for each other. This event is offered in cooperation with the Dakota County Safe and Drug Free School Coordinators and the Dakota County Healthy Communities Collaborative. The Resource Fair will be open before and after the presentation. The presentation starts at 6:30 p.m. *** Proyección de LIKE Explore el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Vea LIKE, un documental original de IndieFlix. La tecnología es una herramienta. Ha llegado para quedarse y las plataformas sociales son un lugar para conectar, compartir y relacionarse, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Somos adictos? ¿Cómo nos detenemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué necesitamos saber? Al comprender los efectos de la tecnología y las redes sociales en el cerebro, en nuestras vidas y en nuestra civilización, aprendemos a navegar juntos con más seguridad. La meta de esta película es inspirar a personas de todas las edades, especialmente a los niños, a autorregularse. No se trata de culpar a nadie. Se trata de mirarnos en el espejo y empoderarnos para crear un equilibrio en nuestras vidas y aprender a estar ahí para los demás. Habrá una feria de recursos antes y después de la presentación. La presentación comienza a las 6:30 p. m. En cooperación con los Coordinadores de Escuelas Seguras y Libres de Drogas del Condado de Dakota y la Colaboración de Comunidades Saludables del Condado de Dakota. *** Baaritaanka LIKE Baar saamaynta baraha bulshadu ku leeyihiin nolosheenna. Eeg LIKE, oo ah barnaamij dukumintari IndieFlix oo asal ah. Teknoolojiyaddu waa aalad. Waa ay sii jiraysaa baraha bulshaduna waa meelo la iskaga xirnaado, wax lagu wadaago la iskuna daryeelo, laakiin waa maxay waxa dhab ahaantii dhacaya? Miyaan qabatinnay? Sideen ku joojinnaa? Sideen ku bilownaa? Maxaan u baahannahay in aan ogaanno? Adiga oo fahmaya saamaynnada ay teknoolojiyadda iyo baraha bulshadu ku leeyihiin maskaxda, nolosheenna ilbaxnimadeenna, baro qaabka sida wadajirka ah si ammaan leh loogu dhexjiro. Hadafka filimkaanu waa in lagu dhiirigaliyo dadka da’ walba oo ay yihiin, khaasatan caruurta, si ay iyagu isu maamulaan. Ma ahan wax ku saabsan eedayn. Wuxuu ku saabsan yahay eegista muraayadda iyo in aan nafteenna awood galinno si aan isu dheelitir ugu samayno nolosheenna aanna baranno in aan is garab istaagno. Bandhig ilo ayaa furmi doona kahor iyo kaddibba bandhigga. Bandhiggu wuxuu bilaabanayaa 6:30 maqribnimo. Ayada oo lala shaqaynaya Isuduweyaasha Dugsiyada Ka caaggan Maandooriyaha ee Ammaanka ah(Safe and Drug Free School) ee Ismaamulka Dakota iyo Iskaashatada Bulshada Caafimaadka(Healthy Communities Collaborative) ee Ismaamulka Dakota.
 • What Science Tells Us About Parenting in the Digital Age

  Kids today experience the world in a state of “digital immersion” where the lines between offline and online experiences continue to blur. At the same time, parents are getting conflicting advice about the impact of screens on kids’ health and development. In this interactive and energizing presentation, Erin Walsh will use brain science, stories, and humor to cut through conflicting messages about screen time and kids. She will walk you through the latest evidence on challenging topics like cyberbullying and online cruelty and share practical tools and strategies for tackling difficult conversations, building trust, and being the media mentor that kids and teens desperately need to avoid risks and build on their strengths. *** Lo que la ciencia nos dice sobre la crianza de los hijos en la era digital Los niños de hoy experimentan el mundo en un estado de “inmersión digital” en el que las líneas entre las experiencias presenciales y en línea siguen difuminándose. Al mismo tiempo, los padres reciben consejos contradictorios sobre el impacto de las pantallas en la salud y el desarrollo de los niños. En esta presentación interactiva y estimulante, Erin Walsh utilizará la ciencia del cerebro, las historias y el humor para cortar los mensajes contradictorios sobre el tiempo frente a la pantalla y los niños. Le guiará a través de las últimas pruebas sobre temas desafiantes como el ciberacoso y la crueldad en línea, y compartirá herramientas y estrategias prácticas para abordar las conversaciones difíciles, construir la confianza y ser el mentor de medios digitales que los niños y adolescentes necesitan desesperadamente para evitar riesgos y construir sus fortalezas. Erin Walsh, maestra en artes (Master of Arts, MA), es una oradora dinámica y conocedora de temas relacionados con el desarrollo del cerebro y la crianza de jóvenes resilientes en la era digital. Erin fue fundamental para el desarrollo del movimiento MediaWise y disfrutó trabajando con su padre, el Dr. David Walsh, durante diez años en el Instituto Nacional de Medios de Comunicación y Familia antes de crear juntos Mind Positive Parenting en 2010. *** Cilmiga Saynisku wuxuu wax Nooga Sheegayaa Waalidnimada Wakhtiga Casriga ah ee lagu jiro xariiqamaha u dhexeeya xaaladaha onleenka ah iyo kuwa aan onleenka ahayn ay sii ahaanayaan kuwo aan kala caddayn. Isla wakhtigaas, waalidiintu waxay helayaan talooyin iska hor imaanaya oo ku saabsan saamaynta shaashaddu ku leedahay caafimaadka iyo koritaanka carrruurta. Inta lagu jiro bandhiggaan isdhexgalka iyo firfircooni gelinta ah, Erin Walsh waxay isticmaali doontaa cilmiga maskaxda, sheekooyin, iyo sarbeeb si ay usoo afjarto fariimaha iska hor imaanaya ee ku saabsan wakhtiga shaashadda iyo carruurta. Waxay kuu dulmari doontaa caddaymihii ugu danbeeyay ee ku saabsan mowduuctyada caqabaduhu kajiraan sida xad gudubka la iskugu gaysto internetka iyo cadaawadda onleenka ah, waxayna kula wadaagi doontaa qalabka lagu shhaqayn karo iyo istiraatiijiyadaha la iskaga caabiyo wadasheekaysiyada adag, dhisidda kalsoonida, iyo sidii aad u noqon lahayd tababaraha dhanka aaladaha wax la iskugu gudbiyo(media-ha) kaasoo carruurtu iyo da’yartu sida ba’an ugu baahan yihiin si ay uga fogaadaan khataraha una dhisaan awoodohooda. Erin Walsh, oo shahaada Matareedka ka haysata Maamulka(M.A.) waa hadaljeediso wacyiga la socota, lana fahmi karo taasoo ka hadasha mowduucyada la xiriira korinta maskaxda iyo barbaarinta dadka da’yarta ah oo adkaysi uleh wakhtiga casriga ah. Erin waxay qayb muhiim ah ka ahayd samayntii dhaqdhaqaaqa MediaWise waxayna ku raaxaysatay la shaqaynta aabaheed, Dr. David Walsh, muddo toban sanno ah ayada oo kala shaqaynaysay Machadka Qaranka ee Warbaahinta iyo Qoyska(National Institute on Media and the Family) kahor inta aysan isla abuurin Mind Positive Parenting 2010kii.
 • What You Always Wanted to Know About Islam

  Gain a better understanding of what Islam teaches and what Muslims practice. Learn basic terminology, demographics and differences between religion and culture. Gain an understanding about the beliefs and practices of Muslims, as well as religious celebrations. Time allowed for questions and answers. Meets criteria for Minnesota teacher licensure renewal in Positive Behavioral Intervention and is approved for two CEUs. Sorry, no discounts apply.
 • Zainub Razvi (flickr) (CC BY 2.0)

  Women in Islam

  Explore Islamic teachings about the different roles of Muslim women in society, including cultural differences. Learn about common misconceptions regarding Muslim women and gender equity in the spiritual, social, and economic aspect of life. Presentation is concluded with examples of Muslim women and their role in history and today.