Skip to content

What Science Tells Us About Parenting in the Digital Age


Enrichment - Adult / Thrives -
Adult Fall 2022

Kids today experience the world in a state of “digital immersion” where the lines between offline and online experiences continue to blur. At the same time, parents are getting conflicting advice about the impact of screens on kids’ health and development. In this interactive and energizing presentation, Erin Walsh will use brain science, stories, and humor to cut through conflicting messages about screen time and kids. She will walk you through the latest evidence on challenging topics like cyberbullying and online cruelty and share practical tools and strategies for tackling difficult conversations, building trust, and being the media mentor that kids and teens desperately need to avoid risks and build on their strengths.

***

Lo que la ciencia nos dice sobre la crianza de los hijos en la era digital

Los niños de hoy experimentan el mundo en un estado de “inmersión digital” en el que las líneas entre las experiencias presenciales y en línea siguen difuminándose. Al mismo tiempo, los padres reciben consejos contradictorios sobre el impacto de las pantallas en la salud y el desarrollo de los niños. En esta presentación interactiva y estimulante, Erin Walsh utilizará la ciencia del cerebro, las historias y el humor para cortar los mensajes contradictorios sobre el tiempo frente a la pantalla y los niños. Le guiará a través de las últimas pruebas sobre temas desafiantes como el ciberacoso y la crueldad en línea, y compartirá herramientas y estrategias prácticas para abordar las conversaciones difíciles, construir la confianza y ser el mentor de medios digitales que los niños y adolescentes necesitan desesperadamente para evitar riesgos y construir sus fortalezas. Erin Walsh, maestra en artes (Master of Arts, MA), es una oradora dinámica y conocedora de temas relacionados con el desarrollo del cerebro y la crianza de jóvenes resilientes en la era digital. Erin fue fundamental para el desarrollo del movimiento MediaWise y disfrutó trabajando con su padre, el Dr. David Walsh, durante diez años en el Instituto Nacional de Medios de Comunicación y Familia antes de crear juntos Mind Positive Parenting en 2010. 

*** 

Cilmiga Saynisku wuxuu wax Nooga Sheegayaa Waalidnimada Wakhtiga Casriga ah ee lagu jiro 

xariiqamaha u dhexeeya xaaladaha onleenka ah iyo kuwa aan onleenka ahayn ay sii ahaanayaan kuwo aan kala caddayn. Isla wakhtigaas, waalidiintu waxay helayaan talooyin iska hor imaanaya oo ku saabsan saamaynta shaashaddu ku leedahay caafimaadka iyo koritaanka carrruurta. Inta lagu jiro bandhiggaan isdhexgalka iyo firfircooni gelinta ah, Erin Walsh waxay isticmaali doontaa cilmiga maskaxda, sheekooyin, iyo sarbeeb si ay usoo afjarto fariimaha iska hor imaanaya ee ku saabsan wakhtiga shaashadda iyo carruurta. Waxay kuu dulmari doontaa caddaymihii ugu danbeeyay ee ku saabsan mowduuctyada caqabaduhu kajiraan sida xad gudubka la iskugu gaysto internetka iyo cadaawadda onleenka ah, waxayna kula wadaagi doontaa qalabka lagu shhaqayn karo iyo istiraatiijiyadaha la iskaga caabiyo wadasheekaysiyada adag, dhisidda kalsoonida, iyo sidii aad u noqon lahayd tababaraha dhanka aaladaha wax la iskugu gudbiyo(media-ha) kaasoo carruurtu iyo da’yartu sida ba’an ugu baahan yihiin si ay uga fogaadaan khataraha una dhisaan awoodohooda. Erin Walsh, oo shahaada Matareedka ka haysata Maamulka(M.A.) waa hadaljeediso wacyiga la socota, lana fahmi karo taasoo ka hadasha mowduucyada la xiriira korinta maskaxda iyo barbaarinta dadka da’yarta ah oo adkaysi uleh wakhtiga casriga ah. Erin waxay qayb muhiim ah ka ahayd samayntii dhaqdhaqaaqa MediaWise waxayna ku raaxaysatay la shaqaynta aabaheed, Dr. David Walsh, muddo toban sanno ah ayada oo kala shaqaynaysay Machadka Qaranka ee Warbaahinta iyo Qoyska(National Institute on Media and the Family) kahor inta aysan isla abuurin Mind Positive Parenting 2010kii.

Erin Walsh

Erin Walsh, M.A. is a dynamic, knowledgeable speaker who has addressed a wide range of audiences on topics related to brain development and raising resilient young people in the digital age. Erin was instrumental to the development of the MediaWise movement and enjoyed working with her father, Dr. David Walsh, for 10 years at the National Institute on Media and the Family before creating Mind Positive Parenting together in 2010. In addition to her work with Mind Positive Parenting, Erin is a speaker with the Bolster Collaborative and teaches undergraduate students at the Higher Education Consortium for Urban Affairs where she teaches a program called Making Media, Making Change.


 November 2022 
SuMTuWThFSa
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEWDA-F1

  Erin Walsh


Eastview High School : Auditorium
Saturday, Nov 12
9:30 - 11:00 AM

Su
M
Tu
W
Th
F
Sa

Min Age   16 yr.